Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2013

maakowiec
8152 82d2
Reposted frommarysia marysia viahogwarts hogwarts
maakowiec
Reposted fromemcix emcix viahogwarts hogwarts
maakowiec
2022 8d75
Hindu Kush Bud
Reposted fromMorocco Morocco viadrugs drugs
maakowiec
yeah.
Reposted fromsaski saski viapl pl
maakowiec
Reposted fromsaski saski viapl pl
maakowiec
3609 8ba3
Reposted fromflavisku flavisku
maakowiec
3608 ea40
Reposted fromflavisku flavisku
maakowiec
3602 a694
Reposted fromflavisku flavisku

December 21 2012

maakowiec

Murray wyróżnił 27 potrzeb psychicznych:

 • potrzebę bezpieczeństwa jako tendencję do unikania psychicznego urazu
  • ze strony innych
  • we własnych oczach
 • potrzebę poniżania się
 • potrzebę wyczynu
 • potrzebę stowarzyszenia się, afiliacji
 • potrzebę agresywności
 • potrzebę autonomii
 • potrzebę kompensacji
 • potrzebę uległości
 • potrzebę usprawiedliwiania się
 • potrzebę dominowania
 • potrzebę uzewnętrzniania swojej osobowości i ekshibicjonizmu
 • potrzebę żywienia i opiekowania się
 • potrzebę porządku
 • potrzebę zabawy
 • potrzebę odrzucania i izolacji
 • potrzebę przyjemnych doznań zmysłowych
 • potrzebę seksualną
 • potrzebę doznawania opieki i oparcia
 • potrzebę rozumienia
 • potrzebę nabywania
 • potrzebę poznawczą
 • potrzebę tworzenia
 • potrzebę informowania innych
 • potrzebę doznawania aprobaty i uznania ze strony innych
 • potrzebę zatrzymywania
Reposted fromoohh oohh viahaloandry haloandry
maakowiec
Reposted fromsober sober
maakowiec
znalesione nie krasione
maakowiec
4503 43ba
Reposted fromszajba szajba viafuckyoulittle fuckyoulittle
maakowiec
9283 5a24
parówka+ rozwałkowana kromka chleba tostowego+ser
maakowiec
3512 9f77
Kto chce
Reposted fromargasek argasek viapanrysownik panrysownik
maakowiec
9785 4c63 500
A CZY CIEBIE ZWALNIA Z KOLOKWIUM BEATA KOZIDRAK?

December 17 2012

maakowiec
0526 6bcd
My wedding

December 16 2012

maakowiec
5052 e81c
Reposted fromdziewcze dziewcze viazaliwska zaliwska
maakowiec


America: DUMP IT ALL IN THE HARBOR

Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viahubik hubik
maakowiec
7232 3d20
Reposted frombvllshit bvllshit
maakowiec
6534 4109 500
Reposted fromhurtowniazwiru hurtowniazwiru viasober sober
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl